אפליקציית "אלקנה", לחצו להצטרפות


דפי קשר לתושבים

תש"פ

דף קשר 1045

דף קשר 1044

אלקנקנה 1043 כי תשא תש''ף

אלקנקנה 1042 תצוה תש''ף

אלקנקנה 1041 תרומה תש''ף

דף קשר אלקנקנה מספר 1040

דף קשר מס' 1039

דף קשר מס' 1038

דף קשר מס' 1037

דף קשר מס' 1036

דף קשר מס' 1035

דף קשר מס' 1034

דף קשר מס' 1033

דף קשר מס' 1032

דף קשר מס' 1031

דף קשר מס' 1030

דף קשר מס' 1029

דף קשר מס' 1028

דף קשר מס' 1027

דף קשר מס' 1026

דף קשר מס' 1025

דף קשר מס' 1024

דף קשר מס' 1023

דף קשר מס' 1022

דף קשר מס' 1021

 

תשע"ט

דף קשר מס' 1020 תשע"ט

דף קשר מס' 1019 תשע"ט

דף קשר מס' 1016 תשע"ט

דף קשר מס' 1015 תשע"ט


דף קשר מס' 1014 תשע"ט

דף קשר מס' 1013 תשע"ט


דף קשר מס' 1011 תשע"ט


דף קשר מס' 1010 תשע"ט


דף קשר מס' 1009 תשע"ט


דף קשר מס' 1008 תשע"ט


דף קשר מס' 1007 תשע"ט


דף קשר מס' 1006 תשע"ט


דף קשר מס' 1005 תשע"ט


דף קשר מס' 1004 תשע"ט


דף קשר מס' 1003 תשע"ט


דף קשר מס' 1002 תשע"ט


דף קשר מס' 1001 תשע"ט

דף קשר מס' 1000 תשע"ט