אפליקציית "אלקנה", לחצו להצטרפות


פרוטוקולים

 

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 4 שהתקיימה ביום א', 26/5/24

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 3 - 14/4/24 במרכז ההפעלה לשעת חירום


פרוטוקול ישיבת מועצה 21.3.24


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 55 - יום א' 28/1/24


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 54 - 11/1/2024


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 53 - 26.11.23


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 52 - 27.8.23

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 51 - 18.06.23


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 50 - 19.3.23


פרוטוקול 49 - 1.1.23


פרוטוקול ישיבה 48 - 1.1.23


פרוטוקול מס' 47 - 4.12.2022


פרוטוקול מס' 46 - 6.11.22


פרוטוקול מספר 43 - 6/3/2022


פרוטוקול מס' 42 - 3.2.22


פרוטוקול מס' 40 - 26.12.21


פרוטוקול מס' 39 - 14.11.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 37 - 3.10.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 36 - 27.6.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 35 - 6.6.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 34 - 25.4.21

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 33 - 4.2.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 32 - 10.1.21

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 31 - 10.1.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 29 - 22.11.20
  +  לחצו לשמיעת קובץ אודיו של הישיבה


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 28 - 23.8.20


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 27 - 14.7.20


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 26 - 5.7.20


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 25 - 31.5.20


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 24 - 26.4.20

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 23 - 15.3.20

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 22


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 21 שלא מן המניין


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 12

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 11 תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 10 תשע"ט
 

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 9 תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 8 תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 7 תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 6 תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 5 שלא מן המניין תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 4 שלא מן המניין


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 3 תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 2 תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 1 תשע"ט