אפליקציית "אלקנה", לחצו להצטרפות


תוכניות חלקה 120

 

נספח ניקוז להפקדה - נספח בינוי 2019-11-24


בחינת השלכות תחבורתיות


חוות דעת סביבתית תב"ע חלקה 120


תכנית בינוי לפרסום


תסריט לפרסום


תקנון לפרסום 120