אפליקציית "אלקנה", לחצו להצטרפות


�������� ������������

 

פרטי חברי המועצה המקומית

פרטים אישיים טלפון בית כתובת דוא"ל 

מינצר אסף

03-9075432 asafmintzer@elkana.org.il

טוביה ארליך

03-9362490 tuvia.erlich@gmail.com

צבי רוזן

03-9362018 tsvi.rozen@gmail.com

כוכבה חגי

03-9073671
052-2724632
cochavah@gmail.com
אוהד דורי

077-2060560

ohad@dory.co.il

אפרת רוזנבלט

03-9063188 efratrosenblatt@gmail.com

רחמים אשואל

 03-9063482 ashwalrh@gmail.com

ארי ציגלר

  ari.zigler@gmail.com

לירן בן שושן

  liran381@gmail.com

אשי דל - עו"ד
יועמ"ש המועצה

03-7532766 

delashi@gmail.com