אפליקציית "אלקנה", לחצו להצטרפות


מחלקת שפ"ע

מחלקת שפ"ע פועלת כדי להבטיח את איכות החיים של התושבים ע"י שיפור פני הישוב.

מתפקידי המחלקה מניעת מפגעים וטיפול בהם, אחזקה שוטפת של רחובות הישוב, הכבישים והמדרכות וכן החשמל והמאור ברחובות. כמו-כן באחריות המחלקה טיפול בתשתיות קיימות, טיפול בחזות הישוב, שמירה על סביבה נקייה ומטופחת, אחזקת הגינון בישוב, אחזקה וטיפוח גנים ומתחמי משחק. פינוי אשפה וגזם תוך השמת דגש על נושא המחזור והצבת מתקני מחזור ברחבי הישוב, פיקוח תברואתי – אכיפת חוקי עזר עירוניים, שמירה על בריאות הציבור, איכות הסביבה והדברה.

 

בעלי תפקידים:

תפקיד  טלפון פקס דוא"ל
מורן סילם - מנהלת המוקד 03-9151200 03-9151267 moked@elkana.org.il
דר' גבי שוורץ - וטרינר 050-5846096 03-9151203 vetshomron@gmail.com
אפי שאשא - פקח 050-2060314   efi@elkana.org.il

 

ימי פינוי אשפה: א', ג', ה'
ימי פינוי גזם וגרוטאות: ב', ה'

 

יש לפנות גזם ופסולת למכולות המוצבות ברחבי הישוב. במקרים של כמות גדולה ניתן להוציא לחזית הבית יום לפני יום הפינוי ולדווח על כך למוקד המועצה.

יודגש כי משאית איסוף האשפה אינה מפנה גזם וגרוטאות יחד עם האשפה הביתית ולכן אין להניח אותם בסמוך לפח ולצפות שיאספו משם אלא יש לפנותם כאמור למכולות האיסוף.

כמו-כן יודגש כי פסולת בניה ובכלל זה שאריות שיפוצים, אסלות, כיורים וכו', מקומם במכולה יעודית אשר אמורה להישכר ע"י התושב/הקבלן ופינויה על ידו לאתר הטמנת פסולת מסוג זה.
לפיכך, אין לפנות פסולת זו למכולות האיסוף הירוקות או להניחה בסמוך לפח האשפה ולצפות שתיאסף ע"י גורמי המועצה השונים.

 

מיחזור

התושבים מתבקשים להקפיד לפנות מיכלי פלסטיק, קרטונים, נייר ואריזות זכוכית למיכלי האיסוף היעודיים המוצבים במרכזי המיחזור וברחבי הישוב.
השלכת פריטים אלו לפח האשפה הביתית מגדילה לחינם את נפח האשפה וכפועל יוצא את עלויות הפינוי וההטמנה.
פח לאיסוף פסולת אלקטרונית (צהוב) נמצא בחניה הסמוכה לבנין המועצה.

 

גינון

צמחיה פרטית הגולשת למרחב הציבורי מהווה הפרעה לציבור ולכן יש לגזום אותה.
פינוי פגר מהמרחב הפרטי הינו באחריות התושב.