אפליקציית "אלקנה", לחצו להצטרפות


���������� ��������

קצין ביקור סדיר (קב"ס)

הקב"ס אחראי לטפל במקרים של ביקור לא סדיר במוסדות החינוך וזאת בתוקף לימודי החובה. "חוק לימודי חובה התש"ט 1949" מתייחס להשכלה המיועדת לילדים ונוער הניתנת באחת עשרה שנות לימוד, הכוללות שנה אחת בגן חובה, לילדים בני חמש, ועשר שנות לימוד בכיתות א-י, לילדים בגיל 6-15 ועד בכלל. בתקופתנו אנו, מטרתנו להביא להתמדתו של התלמיד עד סוף כיתה י"ב ולאפשר לו למצות את מלוא יכולתו עד לקבלת תעודת בגרות.
הקב"ס מאתר בעזרת בתי הספר מקרים של נשירה סמויה המתבטאת באיחורים ובהיעדרויות, הפרעות בשיעורים, אי מילוי משימות הבית, כשלונות במבחנים וכד', העלולים להביא בסופו של דבר נשירה בפועל בכיתות הגבוהות. מחלקת ביקור סדיר במשרד החינוך מפעילה תכניות התערבות מתאימות למניעת הנשירה הסמויה בעזרת המטפלים השונים בפרט ובקהילה.
במקרים שונים הקב"ס מסייע לתלמיד, לבי"ס ולהורים לאתר מסגרות המשך מתאימות בתקופת המעברים או במקרה של נשירה במהלך או סוף השנה. ניתן ליצור קשר דרך המחלקה לחינוך: 03-9151214 או לפנות לקב"ס אביטל ארמס 03-9151229

 

פרוייקט חונכות

פר"ח הוא פרויקט חונכות ארצי המערב סטודנטים בפעילות של חונכות לילדים הזקוקים לעזרה לימודית ורגשית. החונך מעניק לילד תשומת לב אישית ודגם חיובי לחיקוי ובכך מסייע לילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו, לפתח הערכה עצמית חיובית ולשגשג. הפרויקט מתקיים בבי"ס כרמים, ומדי שנה משתתפים בו תלמידים המאותרים על פי צרכים שונים על פי מספר התקנים המתקבלים באותה שנה. את החונכות מעבירים סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל המקבלים בתמורה לפעילותם מלגת לימודים חלקית.

בחירת התלמידים מתבצעת בתחילת כל שנה על ידי צוות בית הספר על פי קריטריונים קבועים מראש ובהתאמה למספר התקנים המאושרים באותה שנה. לפרטים נוספים ניתן לפנות ליועצות בית הספר.