אפליקציית "אלקנה", לחצו להצטרפות


פרוטוקולים

 

פרוטוקול מס' 42 - 3.2.22


פרוטוקול מס' 40 - 26.12.21


פרוטוקול מס' 39 - 14.11.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 37 - 3.10.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 36 - 27.6.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 35 - 6.6.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 34 - 25.4.21

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 33 - 4.2.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 32 - 10.1.21

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 31 - 10.1.21


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 29 - 22.11.20
  +  לחצו לשמיעת קובץ אודיו של הישיבה


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 28 - 23.8.20


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 27 - 14.7.20


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 26 - 5.7.20


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 25 - 31.5.20


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 24 - 26.4.20

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 23 - 15.3.20

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 22


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 21 שלא מן המניין


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 19


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 18

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 17


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 16


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 15


פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 14

פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 13


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 12

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 11 תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 10 תשע"ט
 

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 9 תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 8 תשע"ט

פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 7 תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 6 תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 5 שלא מן המניין תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 4 שלא מן המניין


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 3 תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 2 תשע"ט


פרוטוקול ישיבת מועצה מספר 1 תשע"ט